Omslag REALITY.NO   Grafisk design:  Motorfinger


Denne artikkelen er ikke publisert på Internett. Jeg har offentliggjort deler av anmeldelsen i henhold til sitatretten. Hele artikkelen kan kjøpes ved henvendelse til Oppland Arbeiderblad.


Oppland Arbeiderblad 26.02.2004:
Lost in reality

Oppland Arbeiderblad"Debutanten Thomas Bjørnskau (34) bringer en satirisk roman om tiden like rundt hjørnet.
...

Teknologien fremstår etter hvert så innfløkt, bransjesjargongen så avansert, sceneskiftene så brå og 200?-språket så kvikt at mange middelaldrende og eldre vil dette av lasset. Selv kom jeg meg opp igjen for å følge den svarte satiren til mål, men opplevde at det forsvant i tiltagende glede over å beskrive veiene dit. Dessuten tror jeg ikke på slutten.

Bjørnskau-navnet oser av språklig kvalitet og kultur, slik det har gjort i mer enn 30 år, og Thomas B. står tidvis bra på egne ben. Men ønsket om å sette galskapen i relieff blir så sterkt at trærne etter hvert skygger for skogen.

Anmeldt av Odd Erik Hagen, Oppland Arbeiderblad

Tilbake til Hva sier pressen